gallery/cropped-logo
gallery/ab-0839-t.t-e1455051038621 (1)

BELGELERİMİZ

Hakkımızda

VİZYONUMUZ

 

 

Bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi müşterilerimiz için birleştirerek, belirlenen standartlar kapsamında kalite anlayışını daha üst seviyelere çıkararak, ölçüm ve danışmanlık hizmetlerinde ulusal ve uluslararası sektörlerde kendini ispatlamış öncü kuruluş olarak yerini almak.


MİSYONUMUZ

 

 

Bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren; bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik anlayışıyla hareket eden; uygun metot, cihaz ve uzman personelimizin yer aldığı, hatasız, profesyonel çalışma ile zamanında ölçüm ve danışmanlık hizmetleri sunmak.


KALİTE POLİTİKAMIZ

 

 

Verdiğimiz hizmetin kalitesini her zaman belirttiğimiz metotlarla ve müşteri şartlarına uygun, müşterilerimizin taleplerini memnuniyete dönüştüren müşteri odaklı bir çalışma ile sağlamayı,

Çalışanlarımızın teknik yeterliliğini artırmak amacıyla sürekli eğitimini sağlayarak, teknolojik ve çevreyle ilgili gelişmeleri takip etmelerini desteklemeyi,

Sürekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin şekilde yapılması için düzenli iç denetimler ve gözden geçirme çalışmalarının gerçekleştirilerek müşteri taleplerinin de değerlendirilmesi ile sürekli hizmet kalitesini iyileştirmeyi,

Kalite Sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan ve laboratuvarın yeterliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak bulunarak hizmet vermeyi,

Müşterilerimize ait gizli bilgi ve tescilli haklarının korunmasında ölçüm ve analiz sonuçlarının muhafaza edilmesi ve müşterilere iletilmesinde gizliliği sağlamak,

Tedarikçilerimiz ile çalışmalarımızda sistematik bir değerlendirme yaparak karşılıklı ilişkilerimizde sürekliliği sağlamayı,

Bağımsızlık tarafsızlık ve gizlilik ilkesine uymayı,

Verdiğimiz hizmeti ulusal ve uluslararası standartlara göre, mevzuatlara uygun cihaz, metot ve eğitimli uzman personelimiz ile yasalar ve etik değerlere bağlı yönetim anlayışı ile gerçekleştirmeyi,

Günün değişen koşullarına ayak uydurabilen, prensiplerinden ödün vermeden rekabet edebilen ve her geçen gün hizmet alanını genişleten bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmeyi,

İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile istenilen zamanda, doğru ve kaliteli hizmeti vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı; taahhüt ederiz.

Tüm personelimizin, Yönetim Sistemi dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürleri yaptıkları işte uygulamalarını sağlamak,

Yönetim Sisteminde yapılan değişiklerin Yönetim Sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini sağlamak ise üst yönetimin taahhüdü altındadır. Bu doğrultuda oluşturduğumuz yönetim sisteminin amacı verdiğimiz hizmetin hızlı, hatasız ve kesin olmasını güvence altına almaktadır.

Bu bağlamda; TS EN ISO/IEC 17025:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardı gereklerine göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemimizi tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulayarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

ŞİKAYET POLİTİKASI:

 

 

•    Müşteriden gelen her türlü şikayetler İlke Ölçüm Laboratuvarı tarafından değerlendirilip, sonuçlandırılıp müşteriye iletilecektir.
•    Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından gerekli görüldüğünde düzeltici faaliyetler başlatılır.
•    Şikayet konusunun önemi ve acili yetine göre öncelikli olarak sıralanır ve değerlendirilir.
•    Müşteri şikayetleri ile ilgili her türlü kayıt Kalite Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda muhafaza edilir. Yönetim Gözden Geçirme toplantısına veri olarak değerlendirilir.
•    Kalite Yönetim Temsilcisi müşteri memnuniyetini anketlerle ölçer. Sonucu Yönetim Gözden Geçirme Toplantısına getirir.


YÖNETİM KURULU BAŞKANI YARDIMCISI:


HACI MEHMET YİĞİT